portalEdvin Loftsgarden er ein møbelsnikkar frå  den vakre fjellbygda Rauland som lagar museumskopiar og tradisjonsmøblar. Museumskopiane er nøyaktige reproduksjonar av kunsthandverk og blir laga i tre.