skip to Main Content

Portal-løve frå Loftsgarden

MIDAGE_love2Vå, Rauland i Telemark
ca. 1350 e.kr.

Løvefiguren dannar eit par saman med ein tilsvarande figur. Dei er plasserte som avslutning av “beitskiene” på kvar side av loftsportalen (stabbursportalen). Løvene er truleg inspirerte av dei portal-løvane som fins på mange stavkyrkjer. I kunstnerisk utforming er Loftsgardsløvene blant det beste vi har bevart av norsk mellomalderskulptur utanom kyrkjekunsten.
Professor Johan Meyer tidfesta bygninga som løva stammar frå til ca. 1300-1350e.Kr.

Blir laga i furu
Høgd 71 cm

Løvefigur frå gamle Vinje stavkyrkje

MIDAGE_loveca.1150-1200 e.kr.

Vinje stavkyrkje blei bygd i andre halvdel av 1100 talet, og reven i 1796. Løvefiguren, som avslutta kapitelet på ein inngangsstolpe, og to trestykke med rune-innskriftar, er det einaste som no er igjen. Dei er å finne i Universitetets Oldsaksamling, Historisk Museum i Oslo.

Dei mest interessante rune-innskriftene er frå ca. 1185, og lyder: “Sigurd Jarlson ristet disse runer lørdagen etter Bottolfsmesse da han var flyktet hit og ikke ville gå til forlik med Sverre, sin fars og sine brødres bane”. Sverre i teksten er identisk med Kong Sverre. Sigurd var son av Erling Skakke og halvbror av Magnus Erlingson. Figuren blir laga i furu.

Blir laga i furu
Høgd 56 cm

Mangletre

mangletre_300hOriginal frå De Sandvigske Samlinger, Maihaugen Lillehammer. Opprinnelig skåren av “Elias-mesteren” i 1697.

Utført i beisa furu
Høgd 67 cm

Øl-kjenger

Kjenge, lita
Lengde 24 cm

Kjenge, stor
Lengde 36 cm

Øl-and frå Telemark.

kjenge_andOriginalen er frå 1700-talet.
Lengde 20 cm.

Ause frå 1805

kjenge_trau200hkan brukast som turkopp
Lengde 12 cm

Back To Top