skip to Main Content

rauland

Edvin Loftsgarden er ein møbelsnikkar frå  den vakre fjellbygda Rauland som lagar museumskopiar og tradisjonsmøblar. Museumskopiane er nøyaktige reproduksjonar av kunsthandverk og blir laga i tre. Me har kopiar av kunst frå Oseberg-funnet tidfest til ca 800 e.Kr.Frå mellomalderen lagar me kopi av Vinjekjetta og Loftsgardsløva. I tillegg lagar me kopi av kunstverk frå nyare tid, mellom anna av Dyre Vaa og Knut Skinnarland.

Verkstad2-200hGrovfresing av
kopiar med
handstyrt kopifres

Verkstad1-200hFinskjering av
detaljar

Verkstad3-200hOverflatebehandling
med olje og voks

Back To Top