skip to Main Content

Mannshovud frå Osebergvogna

brosjyre-vogn-50hMannshovudet skriver seg frå den rikt utskårne vogna i Oseberg-funnet. Den blei laga ca. 800 år etter Kr. Vogna blei funnen saman med mykje anna utstyr frå ei fornem gravferd i Oseberg-skipet, som blei utgravd i 1904.

VIK_HODE_200h

Oseberghovud 1

viking2-2

Høgd 18 cm.

Hovuda blir laga i lind.

Oseberghovud 2

viking1-2Høgd 18 cm.

Høgd 11 cm.

Hovuda blir laga i lind.

Portal-stolpar frå Hylestad stavkyrkje, Setesdal

portal150hHylestadportalen er den eldste og mest berømte av ei gruppe stavkyrkjeportalar frå 1200 årane. Motivane er frå sagnet om Sigurd Fåvnesbane

“Fåvnens hjerteblod kom på tungen hans”

port_v2_nyBlir laga i beisa furu
Storleik 43 x 88 cm

“Sigurd gjorde så…”

port_v1_nyBlir laga i beisa furu
Storleik 43 x 88 cm

“Sigurd stakk sverdet i ormen”

port_h1_nyBlir laga i beisa furu
Storleik 43 x 47 cm

“Sigurd skulle prøve sverdet”

port_h2_nyBlir laga i beisa furu
Storleik 43 x 47 cm

“Regin smidde et sverd til ham”

port_h3nyBlir laga i beisa furu
Storleik 43 x 47 cm

Slede-brett frå Osebergskipet

vikingslede32 cm Breidde 40 cm Høgd

Back To Top